Πρόσκληση- Επιτροπή Παιδείας 15/12/2017

         elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                             Χρυσούπολη 11-12-2017
ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 22
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Πληρ: Εμ. Κοντοστέλιος
Τηλ.: 2591350116
Ηλ. Ταχ. kontosteliosm@0937.syzefxis.gov.gr
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                            
     
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Νέστου
                                                              
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Γνωμοδότηση περί εξέτασης αίτησης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία για παραχώρηση τεσσάρων (4) σχολικών αιθουσών στο Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης για τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου 
  2. Γνωμοδότηση  περί εξέτασης αίτησης του κ. Καζάκη Βασίλειου για παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου  Χρυσούπολης
  3. Γνωμοδότηση  περί εξέτασης αίτησης του Α.Ο.Χ. για παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου - Λυκείου Χρυσούπολης
  4. Γνωμοδότηση  περί εξέτασης αίτησης του Συλλόγου Ποντίων για την χρήση κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης
  5. Γνωμοδότηση  περί εξέτασης αίτησης του Συλλόγου Θρακιωτών για την χρήση κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης
  6. Γνωμοδότηση περί εξέτασης αίτησης του Συλλόγου Ζαρκαδιάς για παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Χρυσούπολης
  7. Γνωμοδότηση περί εξέτασης αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσούπολης για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου Χρυσούπολης
 
 
                                                                                Με Τιμή
                                          Η Πρόεδρος
                              
                                                          
              ΑΡΓΥΡΕΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΕ ΕΛΕΝΗ