Πρόσκληση- Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο 13/6/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  12-6-2018
             
                Αριθμ. Πρωτ.  8456
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 13 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017
  2. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση Ναυαγοσωστικής Κάλυψης
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι αμφότερα τα θέματα προέκυψαν από την σημερινή αλληλογραφία του Δήμου και τίθεται θέμα προθεσμιών υλοποίησης τους.
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ