Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο-26/02/2018

      elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΑΒΑΛΑΣ                                                           Χρυσούπολη 22/2/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                      Αριθ.Πρωτ.:3498
                                      
                                               
                                                            Π Ρ Ο Σ:
                                                           Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                           Δήμου Νέστου
 
                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
            Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.-Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Κεραμωτής.
 
2.-Έγκριση εκμίσθωσης απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας από το Δήμο Νέστου.
 
3.-Έγκριση απόδοσης από τους ΚΑΠ σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου για το οικον.έτος 2018.
 
4.-Έγκριση κατανομής επιχορήγησης σε σχολικές επιτροπές (Α & Β) θμιας Εκπαίδευσης.
 
5.-Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ΄αριθμ.179 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ερατεινού.
 
6.-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
7.-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων υπηρεσιών με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 
8.-Έγκριση πραγματοποίησης 5ου Φεστιβάλ Τεχνολογίας και Τεχνημάτων από το 1ο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης.
 
                                                                                Με τιμή
                                                            Η Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
 
 
                                                                           Ψυλλίδου Ελένη