Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 20/7/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  14-07-2017
 
      Αριθμ. Πρωτ. 12020
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Ιούλιου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2017
 2. Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων
 3. Έγκριση υλοποίησης  του έργου: “Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (Bio2CARE) – Ενίσχυση της ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την αειφορία” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020
 4. Έγκριση υλοποίησης  του έργου: «Green employment in the management of bio wastes (Green_Crew) – Πράσινη απασχόληση στη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020
 5. Έγκριση υλοποίησης  του έργου: «e-Social Health Care (e - Κοινωνική Φροντίδα Υγείας)” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020
 6. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου «Άρης Πηγών»
 7. Έγκριση διοργάνωσης κολυμβητικού αγώνα «Θασσοπούλα-Κεραμωτή»
 8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Χρυσούπολης, Νέας Καρυάς
 9. Έγκριση της με αριθ.73/2017 απόφασης του Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ, περί τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 25/2011 απόφασης με θέμα «Καθορισμός τελών σύνδεσης με την αποχέτευση»
 10. Έγκριση της αριθ. 65/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 11. Έγκριση της με αριθμού 67/2017 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων A΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017»
 12. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών συντήρησης από τον Δήμο Νέστου στο δημοτικό σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Γραβούνας και στα Νηπιαγωγεία Πηγών και Κεραμωτής
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της χορήγησης δεκατιανού στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής .
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών συντήρησης – επισκευής στα δημοτικά σχολεία Κεραμωτής και 12ο θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης καθώς και στα Νηπιαγωγεία Ερατεινού, Χρυσοχωρίου, 1ο και 28 Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης
 15. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την προμήθεια – τοποθέτηση λέβητα στο Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού
 16. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση προμήθειας και τοποθέτησης εξωτερικού φωτισμού στο Γυμνάσιο Χρυσούπολης, Κεραμωτής και Γενικού Λυκείου καθώς και εσωτερικού φωτισμού του Γενικού Λυκείου
 17. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 18. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 20. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 21. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 22. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 23. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 24. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 25. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 26. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Νέστου”
 27. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : “Κατασκευή Χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Δ.Κ. Χρυσούπολης”
 28. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Επισκευές – Συντηρήσεις στο κτίριο Γυμνασίου Κεραμωτής”
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : “Ολοκλήρωση Υποδομών του Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης – Β΄κτίριο”
 30. Εξέταση αιτήματος του κ. Γεωργιάδη Παναγιώτη για εξαγορά ακινήτου στο αγρόκτημα Χρυσοχωρίου του Δήμου Νέστου ( άρθρο 23 του Ν. 4061/2012)
 31. Εξέταση αιτήματος του κ. Ζήττη Χρήστου για εξαγορά ακινήτου στο αγρόκτημα Ν. Κώμης του Δήμου Νέστου ( άρθρο 23 του Ν. 4061/2012)
 32. Εξέταση αιτήματος της κα Σιδερίδου Μαρίας για εξαγορά ακινήτου στο αγρόκτημα Ποντολιβάδου του Δήμου Νέστου ( άρθρο 23 του Ν. 4061/2012)
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ