Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 19/7/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  14-07-2017
 
      Αριθμ. Πρωτ. 12019
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 19 του μηνός Ιούλιου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου
 
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ