Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 26/4/2017

        elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χρυσούπολη  20-4-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 6296
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 5ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
 
 
 
          Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
 
 
 
                                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ