Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 27/4/2017

elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Χρυσούπολη  20-4-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 6298
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 27 του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
  2. Έγκριση όρων μίσθωσης ακινήτωνΜε Τιμή
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ