Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή 21/12/2016

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Χρυσούπολη 15-12-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 20475
  
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (28η)
 
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                α/α
Ο Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
   ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ