Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή 20/12/2016

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Χρυσούπολη 15-12-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                               Αριθμ. Πρωτ. 20473
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Πρόταση 16ης  τροποποίησης – αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
 2. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (27η)
 3. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης σχετικά με την υπόθεση της των κ. Ιωάννη Χατζηπαναγιώτου και κα. Ανδρουλή Ελισάβετ (σχετ. η αριθ. 2937/19571/29-11-2016 απόφαση Δημάρχου)
 4. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης σχετικά με την υπόθεση της Εταιρείας «MULTI IKE» (σχετ. η αριθ. 2824/18797/17-11-2016 απόφαση Δημάρχου)
 5. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης σχετικά με την υπόθεση σε αγωγή που άσκησαν οι εργολάβοι κ. Κουμτζής Αλέξανδρος και Λαχανάς Φρειδερίκος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας (σχετ. η αριθ. 3059/19944/06-12-2016 απόφαση Δημάρχου)
 6. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την παράσταση και  την αντίκρουση καταθέτοντας το σχετικό υπόμνημα της υπ΄ αριθ. ΠΡ 47/24-1-2011 προσφυγής του Περ/κου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Καβάλας κατά του πρώην Δήμου Κεραμωτής και της με αριθμό 1205/116/15-12-10 απόφασης της ΤΔΕ ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
 7. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης σχετικά με την υπόθεση του κ. Χρυσαλίδη Χριστόδουλου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας. (σχετ. η αριθ. 3100/20158/09-12-2016 απόφαση Δημάρχου)
 8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμ. 5032/2016 μελέτης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
 9. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 5033/2016 μελέτης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου»
 10. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 5030/2016 μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ & ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
 11. Έγκριση ανάθεσης εργασιών με τίτλο: «Στεγανοποίηση χωμάτινης ομβροδεξαμενής στη θέση « Πηγάδια» Τ.Κ. Λεκάνης»
 
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                α/α
Ο Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
   ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ