Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 6/02/2017

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χρυσούπολη 2-2-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 1759
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 6 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 2ης  τροποποίησης – αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
  2. Έγκριση τελών και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου
  3. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών και ελαστικών»
  4. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την « Προμήθεια Οχήματος 4x4 και τις υπερκατασκευές»
 
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ