Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 8/6/2016

elliniki-dimokratia.png                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
 Χρυσούπολη: 2-6-201
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 8360
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                     
                                                      
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
                                                                                      Ζωής Δήμου Νέστου
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
 
                                          
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 8 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (παντοπωλείο – πρατήριο άρτου, ιδιοκτησίας κας. Μουμήν Ογλού Νεμπίε) στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης.
  2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση κατά κύριο λόγοι οινοπνευματωδών ποτών, ιδιοκτησίας κ. Μουμήν Ογλού Νεμπίε) στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης .
  3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Επιχείρηση μαζικής εστίασης, παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, ιδιοκτησίας κας. Τσικαλάκη Κλειώς), στην Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού.
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής εντός του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας Αδάμογλου Ευστάθιου, στην Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης
  5. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα «Καφέ – Οβελιστήριο» ιδιοκτησίας Νάσου Κωνσταντίνου, στην Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης. 
 
 
                                                                             Με Τιμή
                                                             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                    Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέστου
                                                                  
 
 
                                                                    ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ