Πρόσκληση- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27/10/2016

   elliniki-dimokratia.png                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                          Χρυσούπολη: 19-10-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 17191
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                    
                                       
      
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
                                                                     Ζωής Δήμου Νέστου
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
                                       
 
 Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 27 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Εισήγηση για την παραλαβή και έγκριση Β2 σταδίου – επανυποβολής της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πρώην Δ. Χρυσούπολης
  2. Γνωμοδότηση σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη Χρυσούπολη κατόπιν σχετικής αιτήσεως για σύνταξη πράξης προσκύρωσης Καλυψού-Θάσου-Π.Π.Γερμανού-Αναγνωστάκη
  3. Γνωμοδότηση σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη Χρυσούπολη κατόπιν σχετικής αιτήσεως για σύνταξη πράξης προσκύρωσης Σωκράτους-Αμύντα-Εγνατίας-Μπρούφα
  4. Γνωμοδότηση σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη Χρυσούπολη κατόπιν σχετικής αιτήσεως για σύνταξη πράξης προσκύρωσης Ορφέως-Γραβιάς-Νίκης
  5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «Επιχείρησης Επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο- πρατήριο άρτου-οπωροπωλείο)», της κ. Μαραγκόζη Χριστίνας του Παναγιώτη. Η Επιχείρηση θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στη Τοπική Κοινότητα Γραβούνας της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου.
  6. Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής, διάρκειας τριών (3) ετών για το κατάστημά «Καφετέρια με λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» του κ. Αναγνωστίδη Αντώνιου του Δημητρίου, με διακριτικό τίτλο του κ. «Λούκι», που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου.
 
                                                                             Με Τιμή
                                                             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                    Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέστου
                                                                  
 
                                                                 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ