ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

   elliniki-dimokratia.png

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ            
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
         Χρυσούπολη: 5-5-2016 
 Αριθμ. Πρωτ.: 6436
                                             
                                       
        
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
                                                                     Ζωής Δήμου Νέστου
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   
  
                                            
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 9 του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση καθορισμού τμημάτων Αιγιαλού και Παραλίας εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Νέστου που θα εκμισθωθούν  με Δημοπρασία σε τρίτους.
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προέγκρισης Κ.Υ.Ε. (Ευσταθιάδης Αλέξανδρος – Τ.Κ. Λεκάνης)
 
 
                                                                             Με Τιμή
                                                             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                    Ποιότητας Ζωής Δήμου Νέστου
                                                                   
 
 
                                                                    ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ