Ε Κ Τ Α Κ Τ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Δημοτικό Συμβούλιο 9/2/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  8/2/2017
 
                Αριθμ. Πρωτ. 2132
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 
Ε Κ Τ Α Κ Τ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 9 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Νέστου στη θέση Ξηροπόταμος Χρυσούπολης και στη θέση Χαϊδευτό Κεραμωτής»
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι μέχρι τις 10-02-2017 θα πρέπει να αναρτηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Διαύγεια διότι υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ