Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 29/3/2017

          elliniki-dimokratia.png                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  24-3-2017
 
        Αριθμ. Πρωτ. 4970
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2017
 2. Έγκριση εκλογής υδρονομέων άρδευσης
 3. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ Εύξεινης Πόλης  Δικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη  στην Αθήνα στις 30-3-2017
 4. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου σε Συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Ηράκλειο Κρήτης στις 6-7 Απριλίου 2017
 5. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα  στις 3 Απριλίου 2017
 6. Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέστου με διακριτικό τίτλο ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ
 7. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 8. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης Let’ s do it Greece 2017
 10. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Μικρασιατών «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ»
 11. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Α.Σ. ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
 12. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Α.Σ. Πέρνης «Κερευνός»
 13. Έγκριση της αριθ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου «2ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 14. Έγκριση για παροχή πρόσθετης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευές – συντηρήσεις του  Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λεκάνης
 15. Ορισμός Υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά
 16. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 17. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 18. Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση αιτήματος του Δήμου Νέστου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων περί δωρεάν παραχώρηση χρήσης του οικοπέδου με αριθ. 21 στο Ο.Τ. 3Α και με ΚΑΕΚ 210012304001/0/0 στην Αβραμηλιά.
 20. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη (πυρκαγιά)
 21. Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικατάστασης αυτού και ορισμό αναπληρωτή του.
 22. Αποδοχή παραίτησης μέλους από την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD (Επιλογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
 23. Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικατάστασης αυτού και ορισμό αναπληρωτή του.
 24. Αποδοχή παραίτησης μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» Δήμου Νέστου, αντικατάστασης αυτού και ορισμό αναπληρωτή του.
 25. Έγκριση ετήσιας έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 26. Έγκριση για καθορισμό νέας στάσης για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστο
 
Με Τιμή
   Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
 
ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ