Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 27/4/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη 20-4-2017
 
Αριθμ. Πρωτ. 6297
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 27 του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Νέστου
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
 
                                                                            ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ