Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 26/4/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  20-4-2017
 
              Αριθμ. Πρωτ.  6295
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
 5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτικών ακινήτων
 6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέστου
 7. Αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και  ορισμός αναπληρωματικού
 8. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «1η συνάντηση Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Νέστου»
 9. Έγκριση ανέγερσης μνημείου στη πλατεία Αριστοτέλους
 10. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με επισκευές – συντηρήσεις στο 5ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης
 11. Έγκριση της με αριθ. 24/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016»
 12. Έγκριση της με αριθ. 40/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία «3η αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 13. Έγκριση της με αριθ. 50/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία «4η αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 15. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «Η Γιορτή του Αγρότη»
 16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Η Γιορτή Μυδιού & Σαρδέλας»
 17. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Τσολάκης)
 18. Απομάκρυνση περιπτέρου (Ελ. Βενιζέλου 102 έμπροσθεν του πρώην 1ου Δημ. Σχολείου)
 19. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη στο Σύμφωνο Δημάρχων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 20. Έγκριση πρόσκλησης αντιπροσωπείας αδελφοποιημένου Δήμου Ζlatograd στη Γιορτή Μυδιού & Σαρδέλας
 21. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Κύπρο
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του υποέργου 4 με τίτλο :“Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συστήματος Γεωθερμίας” της πράξης με τίτλο: “Πρότυπα επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης” με κωδικό ΟΠΣ 356890 στο Ε.Π. “Περιβάλλον – Αειοφόρος Ανάπτυξη”
 23. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Αποκατάσταση – Βελτίωση Βατότητας Αστικού Οδικού Δικτύου και Πεζοδρομίων Περιοχής Προαστίου Δήμου Νέστου”
 24. Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης έως 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. (με τη διαδικασία του άρθ. 15 του Π.Δ. 171/87)
 
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ