Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 23/11/2016

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  17/11/2016
 
      Αριθμ. Πρωτ. 18840
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 15ης  τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 3. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δ΄ τρίμηνο)
 4. Έγκριση περί ανάκλησης παραχώρησης οικοπέδου ΙΚΑ
 5. Έγκριση πραγματοποίησης επί μνημόσυνης δέησης
 6. Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
 7. Έγκριση νομιμοποίησης μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στο Ζλάντογκραντ
 8. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων σε συνέδριο στη ΚΕΔΕ στις 1-2-3 Δεκεμβρίου 2016
 9. Έγκριση διαφημιστικής προβολή του Δήμου
 
 1. Έγκριση περί διαδικασία για την  ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
 2. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 3. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 4. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 5. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 6. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 7. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 8. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 9. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 10. Έγκριση Δελτίου Οικονομικής και Διοικητικής παρακολούθησης του ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου μηνών Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2016
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο: “Εργασίες Διαμόρφωσης Πλατείας Ερατεινού”
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο: “Διευθέτηση Ομβρίων – Αντιπλημμυρική Προστασία Τοπικής Κοινότητας Πετροπηγής”
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του υποέργου 4: “Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συστήματος Γεωθερμίας” της πράξης “Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης”
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Κόμβου Σφαγείων στην Δ.Κ. Χρυσούπολης”
 15. Έγκριση Εκτέλεσης του Έργου: “προμήθεια Οχήματος 4Χ4 με Αποσπώμενο Αλατοδιανομέα και Λεπίδα Αποχιονισμού”
 16. Ορισμός Υπαλλήλου για την ολοκλήρωση διαδικασίας διαφόρων αλλαγών στις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου
 17. Ανάκληση της με αριθμ. 351/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  και λήψη νέας για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου με τίτλο «Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης  Ν. Καβάλας»
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ