Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 13/12/2016

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  2/12/2016
 
    Αριθμ. Πρωτ. 19789
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση μεταβολών  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018
 
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ