Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 8/3/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  2-3-2017
 
      Αριθμ. Πρωτ. 3485
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 8 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2017
 2. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης
 3. Έγκριση πληρωμής ποσού συμμετοχής για τη σύνδεση με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης για τα έργα «Αρδευτικό Δίκτυο Εξωχώραφων Λεκάνης» και «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Αγροκτήματος Λεκάνης» αντίστοιχα
 4. Έγκριση απόδοσης σε ΝΠΔΔ του Δήμου για το οικονομικό έτος  2017
 5. Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» με θέμα «1η αναμόρφωση- τροποποίηση προϋπολογισμού»
 6. Έγκριση  απ΄ ευθείας ανάθεσης των ομάδων ελαστικών του πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών και ελαστικών»
 7. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 8. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαφόρων υπηρεσιών με κάλυψη δαπάνης από ΚΑΠ
 9. Έγκριση αιτήματος ΔΕΥΑΝ για ρύθμιση οφειλών της
 10. Έγκριση καταβολής δαπάνης εξόδων ταφής.
 11. Επανασυζήτηση της με αριθ. 39/2017 απόφαση του ΔΣ περί «τελών και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου»
 12. Επανασυζήτηση της με αριθ. 207/2016 απόφαση του ΔΣ περί «πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε ΟΤΑ για το σχ. έτος 2016-2017»
 13. Έγκριση συνδιοργάνωσης 4ου Φεστιβάλ Τεχνολογίας και Τεχνημάτων με το 1ο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης.
 14. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.
 15. Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), αντικατάστασης αυτού και ορισμό αναπληρωτή του.
 16. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικατάστασης αυτού και ορισμό αναπληρωτή του.
 17. Αποδοχή παραίτησης μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» Δήμου Νέστου, αντικατάστασης αυτού και ορισμό αναπληρωτή του.
 18. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο :“Ασφαλτοστρώσεις χώρων λαϊκής αγοράς και περιμετρικών οδών”
 20. Μίσθωση δημοτικού λατομείου και υποβολή ή μη αίτησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου στη θέση Μεσαλίκ στη Τ.Κ Αγίου Κοσμά στο Δήμο Νέστου
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ