Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 6/02/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  2/2/2017
 
     Αριθμ. Πρωτ. 1760
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 6 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών Οχημάτων
 3. Έγκριση πρόσληψης Υδρονομέων
 4. Εγγραφή του Δήμου ως Συνδρομητή σε Εφημερίδες, Περιοδικά και Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων για το οικονομικό έτος  2017
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών δημοσίων σχέσεων»
 6. Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Χρυσοχωρίου
 7. Έγκριση αποδοχής ή μη του αιτήματος παραίτησης αναπληρωματικού μέλους από την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών
 8. Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 9. Έγκριση ενίσχυσης άπορων  δημοτών
 10. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 12. Έγκριση τελών και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου
 13. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων Τ.Κ. Μοναστηρακίου
 14. Έγκριση της αριθ. 16/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ περί «Τροποποίηση της θπ΄αριθ.22/15-06-2011 απόφασης του Δ.Σ. ΔΕΥΑΝ με θέμα «Καθορισμός τελών ύδρευσης»
 15. Έγκριση της αριθ. 144/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ περί «Ανάκληση της υπ΄αριθ.59/28-05-2009 απόφασης της ΔΕΥΑΝ με θέμα «Έγκριση ψήφισης τελών σύνδεσης με την αποχέτευση δημοσίων κτιρίων « και νέα έγκριση ψήφισης τελών σύνδεσης με την αποχέτευση δημοσίων κτιρίων
 16. Έγκριση της αριθ. 145/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
 17. Έγκριση της αριθ. 154/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Αποδοχή χρηματοδότησης πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά -14η Αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»
 18. Έγκριση της αριθ. 158/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Εναρμόνιση- 15η Αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 »
 19. Έγκριση Δελτίου Οικονομικής και Διοικητικής παρακολούθησης του ΤΟΕΒ Χρυσούπολης μηνών Ιουνίου έως Δεκεμβρίου 2016
 20. Έγκριση έκθεσης ετήσιας εισφοράς εταιρειών προς το ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
 21. Έγκριση Δελτίου Οικονομικής και Διοικητικής παρακολούθησης του ΤΟΕΒ Χρυσοχωρίου μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2016
 22. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (ΚΑΛΟΓ. ΙΦ)
 23. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (ΚΑΛΟΓ. ΜΙΧ.)
 24. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (ΚΑΣΚΑΜ.)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο : “Ολοκλήρωση Υποδομών του Διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης – Β΄ κτίριο”
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο : “Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας”
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Αγροκτήματος Λεκάνης”
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Αρδευτικό Δίκτυο Εξωχώραφων Λεκάνης”
 29. 'Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Νέστου”
 30. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Νέστου”
 31. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 5013/2016 μελέτης με τίτλο: “Διευθέτηση ομβρίων – Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Πετροπηγής”
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ