Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 30/12/2016

 
 
elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη,  28/12/2016
 
              Αριθμ. Πρωτ. 21009
 
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στο παρακάτω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
  • Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οικονομικού έτους 2016.  
Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των αποκλειστικών προθεσμιών που τίθενται για την τακτοποίηση των ως άνω δαπανών.
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ