Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού στο Camping "Αμμόγλωσσα" Κεραμωτής

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. για τις ανάγκες λειτουργίας του Camping "Αμμόγλωσσα" Κεραμωτής ζητά την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις και τα απαραίτητα  προσόντα βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.