Προκήρυξη για την εκμίσθωση κυλικείων 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης και Γυμνασίου Κεραμωτής

Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης και Γυμνασίου Κεραμωτής.