ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Ταχ.Δ/νση:
 
Τηλέφ.:
Πρεμετής
642 00 Χρυσούπολη
 25910- 50116
 
Αριθ. Τηλεομοιοτυπικού (Fax) :
 25910-23700
 
 
 
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Νέστου σε εφαρμογή της αριθ. 28/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει εκ νέου δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου  Χρυσούπολης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου στις 4 Οκτωβρίου 2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, τηλ.: 2591350116, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.             
 
 Χρυσούπολη, 14/09/2017
 
Ο Πρόεδρος
 
 
          Καραγεωργίου Γεώργιος