Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων

 
Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του
κάτωθι αγροτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Πέρνης και καλούμε τους
ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 9:00 π.μ. για την Τοπική Κοινότητα Πέρνης ώρα έναρξης στις 9:00 π.μ. και λήξη στις
9:30 π.μ.