ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 
Προκηρύσσει Δημόσιο Φανερό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του Ενιαίου Λυκείου Χρυσούπολης.