ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 
Προκηρύσσει Δημόσιο Φανερό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ε.Π.Α.Λ. Χρυσούπολης