Διαγωνισμός για το έργο «Ανακαίνιση αγροτικών περιφερειακών ιατρείων στο Μοναστηράκι, στη Ν. Καρυά και στην περιοχή Πηγές του Δήμου Νέστου»

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο  «Ανακαίνιση αγροτικών περιφερειακών ιατρείων στο Μοναστηράκι, στη Ν. Καρυά και στην περιοχή Πηγές του Δήμου Νέστου». Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης - ανακαίνισης στα κτίρια των αγροτικών περιφερειακών ιατρείων που υπάρχουν στην περιοχή «Μοναστηράκι», στη Νέα Καρυά και στην περιοχή «Πηγές» της δημοτικής ενότητας Κεραμωτής του Δήμου Νέστου.