18 Δεκ

Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Τροφίμων"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Ευνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρ...

Περισσότερα
17 Νοε

Διαγωνισμός "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

  Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομ...

Περισσότερα
13 Νοε

Διαγωνισμός "Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Μηχανογράφησης"

"Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συ...

Περισσότερα
13 Νοε

Διαγωνισμός "Προμήθεια Τροφίμων"

  Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε...

Περισσότερα
13 Νοε

Διαγωνισμός "Προμήθεια Καυσίμων, Λιπαντικών και Συναφών Ειδών"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΏΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα...

Περισσότερα
02 Νοε

Διαγωνισμός "Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

   "Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Πετρέλαιο Θέρμανσης», για τις ανάγκες της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης τ...

Περισσότερα
05 Οκτ

Ανοικτός Διαγωνισμός για τα "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ"

   Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό συνοπτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ ” την Πέμπτη 19/10/2017, όπως αναλύεται στα συνημμένα αρχεία.   Με την με αριθμό 5014/17 μελέτη...

Περισσότερα
04 Οκτ

Ανοιχτός Διαγωνισμός "Επισκευή- Στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ -   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ” την Τρίτη 17/10/2017, όπως αναλύεται στα συνημμένα αρχεία. Ο προϋπολογισμός του έργου ...

Περισσότερα
28 Αυγ

Ανοιχτός διαγωνισμός ΔΕΥΑΝ "Κατασκευή αντλιοστασίου για την ενοποίηση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Χρυσούπολης, Χρυσοχωρίου και πρώην Δήμου Κεραμωτής"

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή αντλιοστασίου για την ενοποίηση τω...

Περισσότερα
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1-10 (από 47)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|