Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα του έργου ARISTOIL στον Δήμο Νέστου

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ  ΠΟΛΗ
EGTC  EFXINI  POLI
 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - SolidarCity NETWORK

Το έργο AristOil έχει ως βασικό σκοπό την αύξηση του εισοδήματος των ελαιοκαλλιεργητών. Υποβλήθηκε από τον  Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)Εύξεινη Πόλη, και εγκρίθηκε το σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό πλαίσιο, καθώς συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα «Μεσόγειος» που έχει επιλέξιμη περιοχή 13 χώρες της ΕΕ και των Δυτ. Βαλκανίων. Από Ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν επίσης ως Εταίροι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πρωταγωνιστή την ΠΕ Μεσσηνίας, και η Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, με μέλη πάνω από 30 Αγροτικούς Δήμους σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, εγγυάται την σωστή γεωγραφική κάλυψη, με αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλο τον Ελλαδικό χώρο. Με την χαρτογράφηση των κτημάτων που θα επιλεγούν για το ερευνητικό στάδιο, εκτιμούμαι ότι θα αναδειχθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα, από την Πελοπόννησο έως την Θράκη διαθέτει ελαιώνες και παραγωγούς που μπορούν να παράγουν ένα ελαιόλαδο με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες χωρίς να υστερεί σε αρώματα και γεύση. Με την χαρτογράφηση που θα κάνουμε, θέλουμε να αναδείξουμε τους ελαιώνες που μπορούν να παράγουν  ένα λειτουργικό και ανταγωνιστικό τρόφιμο.
 
Στην Ελλάδα θα συμμετέχουν 1000 παραγωγοί, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν δωρεάν για να παράγουν ποιοτικό ελαιόλαδο με προστιθέμενη αξία.
 
Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, πρέπει και μπορεί να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα για την προβολή των δικών της ελαιοκομικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Νέστου, ενεργό Μέλος του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη και έδρα του παραρτήματος του στην Βόρειο Ελλάδα, διοργανώνει στην Χρυσούπολη την Τετάρτη 8 Μαρτίου (11:30-14:00, Αίθουσα ΚΕΚ Δήμητρα (πρώην ΚΕΓΕ), Οδός Πρεμετής (πλησίον Δημαρχείου)) Ημερίδα για την ενημέρωση των ελαιοκαλλιεργητών της περιοχής.