Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Χρυσούπολης και Νέας Καρυάς

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Χρυσούπολης και Νέας Καρυάς