Απόφαση Δημάρχου- Κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Νέστου 11/1/2017

                 elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                          Χρυσούπολη, 10/1/2017
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                             


                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 395                                                                                                                                   Αριθμός απόφασης: 111

 
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. στ’ εδάφ. 27 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010).
2. Το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρός παγετός στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Νέστου.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
Τη διακοπή μαθημάτων σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέστου για αύριο 11/1/2017 λόγω ισχυρού παγετού. Κλειστοί θα είναι και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί εκτός του Α΄ παιδικού Χρυσούπολης για να εξυπηρετηθούν επείγουσες ανάγκες.
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ        
 
 
 
                                                                                    ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ