Κλειστά τα σχολεία στην Λεκάνη, στον Κεχρόκαμπο και στην Κεραμωτή

               
elliniki-dimokratia.png  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                          Χρυσούπολη, 19/1/2017
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                             Αρ. Πρωτ.:835
                                                           Αριθμός απόφασης: 241
 
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. στ’ εδάφ. 27 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010).
2. Το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή χιονόπτωση και παγετός στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Νέστου.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
Τη διακοπή μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία Λεκάνης και Κεχροκάμπου και από την 10η π.μ. στο Νηπιαγωγείο το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Κεραμωτής για σήμερα 19/1/2017 λόγω ισχυρής χιονόπτωσης και παγετού.
 
 
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ        
 
 
 
                                                                                    ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ