Υποβολή αιτήσεων για το Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Νέστου

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χρυσούπολη,  15/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                   

ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ                                                              

ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ                                                              
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020»
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΕΥΝΕΣΤΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
         
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη στις 16 Μαρτίου 2017 και λήξη στις 27 Μαρτίου 2017.
 
                                                                                     
 
                                                                                        Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΕΥΝΕΣΤΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΕΛΗ