ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου συνεδρίασε  στις 15 Ιανουαρίου 2019  και μετά από πρόταση του Δημάρχου αποφασίσθηκε από τις παρατάξεις της συμπολίτευσης και της μείζονος αντιπολίτευσης να εκδοθεί ψήφισμα, που θα εκφράζει την αντιπαράθεση μας για την Συμφωνία των Πρεσπών και συγκεκριμένα:

Ως Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς οργανισμούς της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε το σφετερισμό και την καπήλευση της Ιστορίας, της ταυτότητας, της γλώσσας του λαού μας καθώς και του ονόματος της Μακεδονίας.

Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα κατάλληλα εχέγγυα και δικλείδες εκ μέρους της χώρας μας, προκειμένου αφενός να υποδειχθεί η άμεση ανάγκη για την επιλογή της τελικής εθνικής ονομασίας της FYROM, η οποία να είναι συμβατή με τη δική της ιστορία και τον πολιτισμό των δικών της υπηκόων και μόνο, και αφετέρου η FYROM να αποθαρρύνει την επιστράτευση της εκπαίδευσης της στην καλλιέργεια αλυτρωτικής προπαγάνδας.