Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

 Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιστροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Λεπτομέρειες στο συνημένο αρχείο.