Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
       Χρυσούπολη  2/8/2017
 
                            Αριθμ. Πρωτ. 479
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Α’ /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  7 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της εκμίσθωσης αγροτεμαχίου υπ΄αριθ. 1162 έκτασης 4.600 τ.μ. στο αγρόκτημα Δυσβάτου και εκ νέου κατάρτιση όρων δημοπράτησης (άγονος)
  2. Έγκριση αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη εργασιών συντήρησης από τον Δήμο Νέστου στο δημοτικό σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Γραβούνας και στα Νηπιαγωγεία Πηγών και Κεραμωτής ποσού 7.200,00€ με ΦΠΑ (193/2017 ΑΔΣ)
  3. Έγκριση αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη των αναγκών της χορήγησης δεκατιανού στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής ποσού 5.000, 00€ πλέον ΦΠΑ (194/2017 ΑΔΣ)
  4. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την κάλυψη εργασιών συντήρησης – επισκευής στα δημοτικά σχολεία Κεραμωτής και 12ο θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης καθώς και στα Νηπιαγωγεία Ερατεινού, Χρυσοχωρίου, 1ο και 2Ο  Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης συνολικού ποσού 7.200€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ - 195/2017 ΑΔΣ)
  5. Έγκριση αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την προμήθεια – τοποθέτηση λέβητα στο Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού ποσού 2.200,00€ με ΦΠΑ (196-2017 ΑΔΣ)
 
                                                                                         Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου
 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ