Πρόσκληση δημοτών για μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση δημοτών ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Η πρόσκληση αναλυτικά βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.