Όχληση - Διαμαρτυρία της ΔΕΥΑΝ Νέστου προς την ΤΑΠ Α.Ε. (αρ.πρ. 1753/4-8-2017)

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΕΣΤΟΥ
 

                                                                              Χρυσούπολη,  4-8-2017

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1753
 
 
 Ταχ. Δ/νση :  Έναντι  Προφ. Ηλία
                   Τ.Κ. 64200
                   Χρυσούπολη                                    Προς: Διαδριατικό  Αγωγό  Φυσικού Αερίου
Τηλέφωνα :    2591022261-6                                                               TAP AG
FAX :     2591024205                                                             κ. Rikard Scoufias
                                                                                                         Γενικό  Διευθυντή Ελλάδος
                                                                                                        κ. Κατερίνα  Παπαλεξανδρή
                                                                                                              ως νέα Διευθύντρια
                                                                                                                 Υποκατάστημα
                                                                                     Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα
                                                                                                    Τηλέφωνο: + 30 213 0104500
                                                                                                         Φαξ: +30 213 0104533
                                                                                                          tapgreece@tap-ag.com
                                                                                   
 
Θέμα: ¨Όχληση- διαμαρτυρία¨
 
Σχετ.: Έγγραφο μας με αρ. πρωτ. 1697/31-7-2017.
 
      Κύριοι, σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας  και μετά την σημερινή συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΤΑΠ Α.Ε. με τον Δήμαρχο Νέστου και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.,  σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες μας προχωρούν στον άμεσο υπολογισμό των θετικών και αποθετικών ζημιών μας, για τις οποίες θα επανέλθουμε.
      Θα πρέπει άμεσα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Εισαγγελία και να αναλάβετε την ευθύνη των υγειονομικών και λοιπών παραβάσεων που πιθανώς θα προκύψουν.
      Σας εφιστούμε τη προσοχή, που δυστυχώς δεν επιδείξατε όπως προέκυψε, για κάθε μελλοντική πιθανότητα να εργαστείτε κοντά στα δίκτυά μας.
      Άμεσα θα πρέπει να προχωρήσετε στην άμεση αποκατάσταση της αλήθειας για  το συμβάν από την εταιρία ΤΑΠ Α.Ε. με πλήρη και σαφή ανάληψη της ευθύνης σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του Νομού, μήπως και μειώσετε τις επιπτώσεις της ζημίας που έχουμε υποστεί τόσο εμείς όσο και ο Δήμος Νέστου, που χωρίς ευθύνη μας, εμφανιστήκαμε υπόλογοι μίας ζημίας που εσείς προκαλέσατε.
      Είμαστε σε αναμονή της απάντησης σας στο έγγραφο αυτό καθώς και σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα σαν εταιρεία αφού σας δηλώσουμε ότι  επιφυλασσόμαστε για τη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας.
 
                                                      Ο  Πρόεδρος   της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
 
 
                                                               Παναγιωτίδης Γεώργιος