Νέες αιτήσει για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

 
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία

ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ                                        Χρυσούπολη,  23-01-2018                                   
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
ΝΕΕΣ AΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου Με Παράρτημα Ρομά,  στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2017 το Κοινωνικό Φροντιστήριο για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατοικούν στον Δήμο μας, προσφέροντας ενισχυτική ΔΩΡΕΑΝ διδασκαλία.  Έπειτα από τις αιτήσεις που έγιναν και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δημιουργήθηκαν τμήματα για μαθητές Α, Β, Γ Γυμνασίου και Α, Γ Λυκείου.  Το διδακτικό έργο ανέλαβαν  κατά ειδικότητα εθελοντές πτυχιούχοι και τελειόφοιτοι αντίστοιχων εκπαιδευτικών Τμημάτων Πανεπιστημίων.
Οι γονείς/κηδεμόνες του Δήμου μας, που επιθυμούν τα παιδιά τους να ξεκινήσουν τώρα το κοινωνικό φροντιστήριο μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά στην οδό 7ης Μεραρχίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου γωνία ( πρώην Α΄ Παιδικός Σταθμός Χρυσούπολης) από Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 15:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2591023585.
 


 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης