Ματαίωση Δημοπρασίας

Ανακοίνωση Ματαίωσης Δημοπρασίας περί "Έγκρισης εκμίσθωσης του με αριθ. 179 αγροτεμάχίου στην Τ.Κ. Ερατεινού.
 
Λεπτρομέρειες στο συνημμένο.