Διασύνδεση Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με ΤΕΒΑ

 
            elliniki-dimokratia.png   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
  ΝΟΜΟΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ                                                      Χρυσούπολη, 12/05/2017
  ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                           Αριθ. Πρωτ.:  7501
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Διασύνδεση  Κοινωνικού  Εισοδήματος Αλληλεγγύης με ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Νέστου ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Δ23/οικ. 17108/875/2017, ΦΕΚ 1474/Β΄/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 
Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ πρέπει οι αιτούντες να  δηλώσουν ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
    
 
Οι αιτούντες και οι ήδη δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει να επιλέξουν  τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής από όπου επιθυμούν να εξυπηρετούνται, αναλόγως τον Δήμο κατοικίας του νοικοκυριού.
 
Ενημερώνουμε τους δικαιούχους του ΚΕΑ ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσέλθουν  στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέστου για τροποποίηση της αίτησής τους προκειμένου να ενταχθούν στο ΤΕΒΑ.
 
Με το ανωτέρω ΦΕΚ οι ισχύουσες λίστες ωφελουμένων του ΤΕΒΑ καταργούνται από 01.06.2017
Πληροφορίες: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Νέστου, τηλ. 2591350126 & 193
                                                               
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
        ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ