Κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Λεκάνη & Κεχρόκαμπο αύριο 11/01/2019 λόγω παγετού

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Λεκάνης και Κεχροκάμπου ,αύριο 11/01/2019, λόγω παγετού.