Τμήματα Κινησιοθεραπείας για τα μέλη του ΚΑΠΗ

                                                                                                 
Χρυσούπολη, 14/6/2017 
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία                     
Τμήμα Τρίτης Ηλικίας
& Ευπαθών Ομάδων

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 
Από τον Μάϊο  2017 στο ΚΑΠΗ  της Χρυσούπολης  και στα παραρτήματα  Πέρνης, Πετροπηγής  και Παραδείσου ξεκίνησαν  και λειτουργούν τμήματα κινησιοθεραπείας,  ανδρών και γυναικών,  για τα μέλη του ΚΑΠΗ.
Η κινησιοθεραπεία είναι μία μορφή  φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης, η οποία βρίσκει εφαρμογή  σε μια σειρά χρόνιων παθήσεων και τραυματισμών. Έχει ως στόχο να ενισχύσει την δύναμη, την αντοχή  και την κινητικότητα των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο πρόληψης τραυματισμών.
Η εφαρμογή της στην τρίτη ηλικία περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, διατάσεις και ασκήσεις  ισορροπίας, οι οποίες  βοηθούν τους ηλικιωμένους  να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση και αυτονομία.
Τέλος, η ομαδική αυτή δραστηριότητα, παίζει σημαντικό ρόλο και στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων.
Τα τμήματα που λειτουργούν τις παρακάτω μέρες και ώρες :
 
Δευτέρα  Κ.Α.Π.Η. Πετροπηγής       09:00-10:00       τμήμα γυναικών
                   Κ.Α.Π.Η. Πέρνης                 10:30-11:30     τμήμα γυναικών
Τρίτη         Κ.Α.Π.Η.   Χρυσούπολης   08:00 – 09:00   τμήμα ανδρών
Τετάρτη   Κ.Α.Π.Η. Χρυσούπολης     08:00-09:00      τμήμα ανδρών
                   Κ.Α.Π.Η. Χρυσούπολης    09:00-10:00     τμήμα γυναικών
                 
Πέμπτη    Κ.Α.Π.Η. Πετροπηγής       09:00-10:00      τμήμα γυναικών
                  Κ.Α.Π.Η. Πέρνης                10:30-11:30     τμήμα γυναικών
                  Κ.Α.Π.Η.   Παραδείσου     12:00 -13:00     τμήμα γυναικών