Ανακοίνωση- Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου

Στης 03/04/2018 έγινε επίσκεψη των στελεχών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) στην Χρυσούπολη. 

Στα πλαίσια δικτύωσης του Κέντρου μας, έγινε μία εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση και ενημέρωση των υπαλλήλων του ΚΕΦΙΑΠ για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, τις αρμοδιότητες μας και την δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ μας.