«Ανάρτηση καταστάσεων κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2018» .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή                                                          Κομοτηνή , 14-12-2018    
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. : 696
ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή
TAX.ΚΩΔΙΚΑΣ : 69100
Πληροφορίες : Ν.Κολάτσος, Ι.Αμαξόπουλος
Τηλ :2531350408, -443-438 Fax : 2531350483
e-mail : dao@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ M.M.E
(δια του γραφείου τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ) .
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : «Ανάρτηση καταστάσεων κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2018» .

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2018. Σύμφωνα με την Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018) άρθρο 3, καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας ΑΜΘ να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή. Σε περίπτωση μη προσέλευσης, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και αποποιούνται του δικαιώματος ένστασης. Ε.Π.
 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος Α'