ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Ο Δήμος Νέστου και το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Δήμου Νέστου, στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής, προτίθεται να αναλάβει την υλοποίηση  κοινωνικού φροντιστηρίου με σκοπό την παροχή δωρεάν μαθησιακής υποστήριξης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Η υλοποίηση της ως άνω προσπάθειας προϋποθέτει την συνδρομή εθελοντών εκπαιδευτικών (αδιόριστων και μη αλλά και συνταξιούχων) οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν με την ενεργό συμμετοχή τους στο εγχείρημα του Δήμου, αποδεικνύοντας έμπρακτα  την αλληλεγγύη τους προς τους μαθητές και τους γονείς τους με την εθελοντική προσφορά τους, συμβάλλοντας στην παροχή ίσων ευκαιριών στο δικαίωμα της μάθησης σε όλους τους μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πλαισιώσουν  την προσπάθεια αυτή πρέπει να αναφέρουν την ειδικότητά τους και το μάθημα που επιθυμούν να διδάξουν.
Σημειώνουμε ότι οι επιθυμητές ειδικότητες είναι:
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 25910-23585 και 25913-50193.