Επιστολή άμεσης παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης

 
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                            Χρυσούπολη. 30/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                          Αρ. Πρωτ.  22331
Γραφείο Δημάρχου                                       
Ταχ. Δ/νση       : Πρεμετής
Τηλέφωνα    : 25913 50102 & 50103         
FAX   : 25910 23700                           
Ε – mail          : mail@dimosnestou.gov.gr 
Τ.Κ.   : 64200 Χρυσούπολη
 
                      
       
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                                                       Προς:   ΔΙΟΙΚΗΤΗ 4ης Υ.ΠΕ.
                                 κ. Πλωμαρίτη Ευστράτιο
 
              
 
 
 
 
 
Κύριε Διοικητά
 
Γνωρίζετε ότι το Κ.Υ. Χρυσούπολης καλύπτει την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και επείγουσα προνοσοκομειακή βοήθεια στα όρια του Δήμου Νέστου, που αφορά μια μεγάλη περιοχή με έκταση 678.9km2 και πληθυσμό 22.331 κατοίκους. Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο επιβαρύνεται με πολλά έκτακτα και επείγοντα περιστατικά λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης και του διαμένοντος ή διερχόμενου όγκου τουριστών επισκεπτών.
Στο Κ. Υ. Χρυσούπολης (Κ.Υ.Χ.) έχει διαμορφωθεί εδώ και καιρό μια δυσάρεστη και επικίνδυνη κατάσταση λόγω αδυναμίας πλέον διακομιδής εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Καβάλας που απέχει περίπου 30km. Εξαιτίας αποχωρήσεων- συνταξιοδοτήσεων στο Κ.Υ.Χ. υπηρετούν μόνο δύο οδηγοί πληρώματα ασθενοφόρου με αποτέλεσμα να καλύπτονται μόνο 5 βάρδιες ασθενοφόρου εβδομαδιαία. Το ΕΚΑΒ της Καβάλας λόγω έλλειψης προσωπικού αδυνατεί ή καθυστερεί πολλές φορές να ανταποκριθεί έχοντας επιπλέον και την επιβάρυνση των διακομιδών από το νησί της Θάσου.
Πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα γιατί διακυβεύεται η υγεία και οι ζωές ανθρώπων.
Η λύση που προτείνουμε είναι η δημιουργία βάσης από το ΕΚΑΒ της Καβάλα στην περιοχή μας σε χώρο που μπορεί να εξευρεθεί και να παραχωρηθεί από τον Δήμο Νέστου. Με την πρόταση αυτή συμφωνεί και ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ Καβάλας κ. Θωμάς Αγγελόπουλος προτείνοντας την παραχώρηση 2 διασωστών του ΕΚΑΒ που διαμένουν στην περιοχή μας.
Για να δημιουργηθεί η βάση και να λειτουργεί ασθενοφόρο σε 24ωρες βάρδιες χρειάζονται άλλα 6 άτομα οδηγοί πληρώματα.
 
Παρακαλούμε να εξετάσετε τις εξής δυνατότητες:
  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέστου και της 4ης Υ.ΠΕ. προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει σε πρόσληψη οδηγών-πληρωμάτων και παραχώρησής τους στο Κ.Υ. Χρυσούπολης.
  2. Προκήρυξη θέσεων οδηγών-πληρωμάτων από την 4η Υ.ΠΕ. ή δημιουργίας θέσεων Επικουρικών οδηγών-πληρωμάτων κατόπιν σχετικού αιτήματος και έγκρισής του από το αρμόδιο Υπουργείο.
  3. Την ένταξη μέσω της 4ης Υ.ΠΕ. του Κ.Υ. Χρυσούπολης σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή του ΚΕΛΠΝΟ για ενίσχυση του Κ.Υ.Χ. με οδηγούς-πληρώματα.
 
Ευχαριστούμε για το χρόνο σας και αναμένουμε τις ενέργειές σας για να επιλυθεί σύντομα αυτό το οξύτατο και επικίνδυνο πρόβλημα.
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ