Δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτων στην Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των κάτωθι
αγροτικών ακινήτων στην Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής και καλούμε τους
ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 9:30 π.μ. για την Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής ώρα έναρξης στις 9:30 π.μ. και
λήξη στις 10:00 π.μ.